submit to reddit


Please Let Me Know How Much You Like This (1 is very Bad - 10 is Excellent)
Slider-crank mechanism with gears on conrod-1
Cơ cấu tay quay con trượt có bánh răng ở thanh truyền. Bánh răng và tay quay dẫn màu cam ghép cố định với nhau.

Bánh răng hồng và xanh mỗi cái quay lồng không trên trục của nó. Bánh răng màu cam và màu hồng có cùng số răng.

Tay quay dẫn quay đều còn bánh răng xanh và hồng quay không

đều.
(c) www.mechanisims.co All rights reserved.