submit to reddit


Please Let Me Know How Much You Like This (1 is very Bad - 10 is Excellent)
Pitch adjustment for air propeller 1
Điều chỉnh góc cánh quạt. Các cánh xanh lắp lên ổ cánh quạy màu vàng bằng khớp quay và nối với trục trượt màu hồng qua khớp Hook kép. Quay đòn nâu quanh chốt cố định để chỉnh góc cánh quạt.
(c) www.mechanisims.co All rights reserved.